1. Maatschappelijke Zetel

Godsells.org VOF
Lagestraat 6
3890 Vorsen
BTW BE835473965

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op al de producten van "Stoffenfee".
Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.
Bij het plaatsen van de bestelling moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden, leverings- en betalingsvoorwaarden.

3. Levering

* De verzendingskosten vermeld op de site zijn enkel van toepassing in België en Nederland. Indien u vanuit een ander land wenst te bestellen, neemt u best vooraf contact op om de verzendkosten te laten berekenen. Indien u deze na de berekening te hoog vindt, dan hebt u het recht af te zien van uw bestelling, en dit binnen de 7 dagen.
* De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Indien de levering later zou plaats vinden, om welke reden dan ook, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Een latere levering geeft géén recht op een schadevergoeding ten voordele van de koper.
* Indien de levering niet kan plaatsvinden, wordt het volledige factuurbedrag terugbetaald, zonder intresten of enige andere vergoeding.
* De levering gebeurt verzekerd hetzij via kiala, hetzij via bpost pakket.
* Indien u de goederen in een enveloppe wil laten verzenden, kan dit. "Stoffenfee" kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, scheuren van de enveloppe en de daardoor geleden schade aan 't verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hiervoor.
* De koper is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het leveringsadres; indien er een foutief leveringsadres werd doorgegeven, kunnen er extra kosten worden aangerekend voor de eventuele naverzending.
* In het geval van een verkeerde levering, wordt de juiste bestelling opgestuurd nadat de verkeerde bestelling terug ontvangen werd bij "Stoffenfee". Indien u op eigen kost de bestelling terugstuurt, worden de verzendkosten terugbetaald.
U kan ook opteren voor een voorgefrankeerde enveloppe die U wordt opgestuurd, waarmee U de foutief geleverde bestelling dan kan terugzenden.

4. Betalingstermijn

Voor bestelling waarbij als betalingsmethode "overschrijving" werd gekozen, dient de factuur betaald te zijn uiterst 14 dagen na de besteldatum of het ontvangen van een bevestigings email van ons. Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt "Stoffenfee" zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding naar de koper toe.

5. Verzakingsrecht

Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 47 en volgende van 6 april 2010) heeft de koper het recht een deel van de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren, en indien terugsturing gewenst, ons hiervan binnen diezelfde periode van op de hoogte te brengen

Het retourneren van goederen is geheel voor eigen rekening en risico van de koper.

De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen.

Afgeknipte en deels verwerkte stoffen of fournituren (Elastiek, biais, lint, ...) kunnen niet worden teruggezonden.

Waneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal "Stoffenfee" het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen

6. Prijzen

De prijzen vermeld op onze webshop zijn inclusief BTW.

7. Foto's

Alle foto's zijn indicatief en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.
Kleuren en afmetingen kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

8. Overmacht

"Stoffenfee" is niet aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: storingen electriciteit, storingen internet en emailverkeer, stakingen, problemen bij aanlevering nieuwe producten, vertraging bij levering van de goederen.
In geen enkel geval kan er een schadevergoeding opgeeist worden.

Design by GodSells.Org™